منو

مشاوره رایگان

بورسیه تحصیلی

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس ( EMU)

 

رشته های کرشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی

 

Program NameDegreeDuration (Years)Academic UnitFaculty / School
Applied Mathematics & Computer Science (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Mathematics Arts & Sciences
Architecture (with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Architecture Architecture
Architecture (without Thesis) Master / M.Arch. 1 - 2 Architecture Architecture
Banking and Finance (Online with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Banking and Finance Business & Economics
Banking and Finance (Online without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Banking and Finance Business & Economics
Banking and Finance (Turkish without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Banking and Finance Business & Economics
Banking and Finance (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Banking and Finance Business & Economics
Banking and Finance (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Banking and Finance Business & Economics
Business Administration (with Thesis) Master / M.B.A. 1 - 2 Business Administration Business & Economics
Business Administration (without Thesis) Master / M.B.A. 1 - 2 Business Administration Business & Economics
Business Management (Turkish with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Business Administration Business & Economics
Business Management (Turkish without Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Business Administration Business & Economics
Chemistry (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Chemistry Arts & Sciences
Civil Engineering (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Civil Engineering Engineering
Communication and Media Studies (with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Communication and Media Studies Communication and Media Studies
Computer Engineering (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Computer Engineering Engineering
Computer Engineering (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Computer Engineering Engineering
Curriculm and Instruction (Turkish with Thesis) Master / M.Ed. 1 - 2 Educational Sciences Education
Developmental Psychology (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Psychology Arts & Sciences
Developmental Psychology (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Psychology Arts & Sciences
Digital Media and Film (without Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Radio-Tv and Film Studies - Journalism Communication and Media Studies
E-Hospitality Management (Online without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Tourism Tourism
Early Childhood Education (Turkish with Thesis) Master / M.Ed. 1 - 2 Elementary Education Education
Early Childhood Education (Turkish without Thesis) Master / M.Ed. 1 - 2 Elementary Education Education
Economics (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Economics Business & Economics
Economics (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Economics Business & Economics
Educational Administration and Supervision (with Thesis) Master / M.Ed. 1 - 2 Educational Sciences Education
Educational Sciences (with Thesis) * Master / M.Ed. 1 - 2 Educational Sciences Education
Electrical and Electronic Engineering (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Electrical & Electronic Engineering Engineering
Engineering Business Management (with Thesis - Warwick-EMU) Master / M.S. 1 - 2    
Engineering Management (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Industrial Engineering Engineering
English Language and Literature (with Thesis) * Master / M.A. 1 - 2 Arts, Humanities and Social Science Arts & Sciences
English Language Teaching (with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 English Language Teaching Education
English Language Teaching (without Thesis) Master / M.A. 1 - 2 English Language Teaching Education
Financial Economics (Turkish without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Economics Business & Economics
Industrial Engineering (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Industrial Engineering Engineering
Industrial Engineering (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Industrial Engineering Engineering
Information and Communication Technologies in Education (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Computer Education and Instructional Technologies Education
Information and Communication Technologies in Education (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Computer Education and Instructional Technologies Education
Information Systems (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Mathematics Arts & Sciences
Information Technology (without Thesis) Master / M.Tech. 1 - 2 Computing and Technology Computing and Technology
Interior Architecture (without Thesis) Master / M.Int.Arc. 1 - 2 Interior Architecture Architecture
Interior Architecture (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Interior Architecture Architecture
International Relations (with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Political Science and International Relations Business & Economics
International Relations (without Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Political Science and International Relations Business & Economics
Law (Turkish with Thesis) Master / LL.M. 1 - 2 Law Law
Managerial Economics (Turkish without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Economics Business & Economics
Marketing Management (with Thesis) Master / M.A 1 - 2 Business and Finance Business and Finance
Marketing Management (without Thesis) Master / M.A 1 - 2 Business and Finance Business and Finance
Mathematics (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Mathematics Arts & Sciences
Mechanical Engineering (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Mechanical Engineering Engineering
Nutrition and Dietetics (Turkish with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Nutrition and Dietetics Health Sciences
Physics (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Physics Arts & Sciences
Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Physiotherapy and Rehabilitation Health Sciences
Psychological Counseling and Guidance (Turkish with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Educational Sciences Education
Supply Chain and Logistics Management (with Thesis - Warwick-EMU) Master / M.S. 1 - 2    
Tourism Managemet (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Tourism Tourism
Tourism Managemet (without Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Tourism Tourism
Turkish Language and Literature (Turkish with Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Turkish Language and Literature Arts & Sciences
Urban Design (with Thesis) Master / M.S. 1 - 2 Architecture Architecture
Urban Design (without Thesis) Master / M.U.D. 1 - 2 Architecture Architecture
Visual Art and Visual Communication Design (without Thesis) Master / M.A. 1 - 2 Visual Art And Visual Communication Design Communication and Media Studies

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با گرده اعزام دانشجو آتیه آفرینان تماس بگیرید .          22226777 -10خط

 

 

 

  

برای مشاوره و ارزیابی رایگان هم اکنون با ما تماس بگیرید

شماره تماس:22226777-10خط                      مشاور همراه:09306972727

 
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آتیه آفرینان می باشد.